NrQ i ett blikk

I de siste 10 årene har NrQ undervist Quran til 1000 vis av kvinner. I de siste ¾ årene har NrQ etablert seg i Oslo og fått mye positivt tilbake melding. Vi er en liten kvinnelig organisasjon hvor vi holder både korte og et år lange kurs for kvinner, der det blir undervist kvinnerettigheter i lys av Islam, humanitet, hvordan makte hverdagsstress med jobb, husarbeid, barn og ektefelle. Dessuten også ekteskapsliv og barneoppdragelsesveiledning og å mestre ditt indre.

Kursene pågår på dagtid, kveld og i helgene. Leksehjelp og morsmålhjelp på kveldene til alle aldersgrupper.

Vårt formål er at muslimske kvinner og barn skal få et bedre leveforhold både ute i samfunnet og hjemme. Det skal bli mindre vold i hjemmene, færre skilsmisser, fredelige hjem, barna skal føle seg trygge både hjemme og ute. Vi ønsker ikke minst også å skape mindre kriminalitet i samfunnet ved å vekke indre samvittighet.