Aktiviteter hos NurulQuran

 

NrQ i ett blikk

I de siste 10 årene har NrQ undervist Quran til 1000 vis av kvinner. I de siste ¾ årene har NrQ etablert seg i Oslo og fått mye positivt tilbake melding. Vi er en liten kvinnelig organisasjon hvor vi holder både korte og et år lange kurs for kvinner, der det blir undervist kvinnerettigheter i lys av Islam, humanitet, hvordan makte hverdagsstress med jobb, husarbeid, barn og ektefelle. Dessuten også ekteskapsliv og barneoppdragelsesveiledning og å mestre ditt indre.

Kursene pågår på dagtid, kveld og i helgene. Leksehjelp og morsmålhjelp på kveldene til alle aldersgrupper.

Vårt formål er at muslimske kvinner og barn skal få et bedre leveforhold både ute i samfunnet og hjemme. Det skal bli mindre vold i hjemmene, færre skilsmisser, fredelige hjem, barna skal føle seg trygge både hjemme og ute. Vi ønsker ikke minst også å skape mindre kriminalitet i samfunnet ved å vekke indre samvittighet.[/vc_column_text][/vc_column]

Vil du jobbe som frivillig?

Ta kontakt med oss på e-post: [email protected]

Oversetter

Som oversetter må du ha gode kunnskaper i språkene du skal arbeide med og like å arbeide med tekst.

Skolen

Skolen har ca. 250 elever

Undervisningen

Vi jobber målrettet for å holde høy standard i undervisningen

Stolte av sin Identitet

Som muslimer og norske og bli gode bidragsytere i samfunnet vi lever i

Frivillig hos oss?

Å bidra til frivillig arbeid betyr å vokse og å utfordre seg selv.

Vi setter stor pris på våre frivillige. De gjør en fantastisk innsats! Dette gjør at vi sparer mye tid og utgifter.

Du får attest for jobben du har gjort. Arbeidet foregår på dagtid/kveldstid i våre kontorer i Oslo.